Pojištění občanů

Pojištění nemovitostí

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nejen při škodách vzniklých působením živlů  (např. povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, úder blesku, náhlý sesuv hornin a zemin, atd.), ale i při dalších rizicích jako je poškození stavby vloupání nebo vandalismem.

Číst dál: ...

Pojištění domácností

Pojištění domácnosti chrání Váš majetek při živelních událostech, odcizení a vandalismu. Vhodným dopojištěním jsou speciální rizika jako je přepětí v síti nebo rozbití skla.

Číst dál: ...

Pojištění odpovědnosti (v běžném občanském životě)

V pojištění odpovědnosti občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z běžných a obvyklých činností v občanském životě.

Číst dál: ...

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu zaměstnání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů.

Číst dál: ...

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo též obecně používaný termín povinné ručení je zákonem stanovená pojistná ochrana pro případy, kdy je způsobena škoda Vaším motorovým vozidlem někomu jinému.

Číst dál: ...

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu.

Číst dál: ...

Pojištění rozdílu mezi pořizovací a obecnou cenou při totální škodě nebo odcizení auta

Jedná se o pojištění finanční ztráty zvané též GAP (gap = anglicky mezera). Pojistné produkty typu GAP fungují na principu krytí určité „mezery“ finanční investice, o kterou by postižený majitel vozidla jinak přišel.

Číst dál: ...

Pojištění ztráty bodů pro řidiče

Pojištění ztráty řidičského průkazu kryje situace, kdy řidič o řidičský průkaz přijde po postupném udělení 12 bodů, přičemž 6 bodů musí být uděleno v průběhu pojištění.

Číst dál: ...

Životní pojištění

Pojištění kombinuje pojistnou ochranu a zhodnocení vkládaných finančních prostředků.

Číst dál: ...

Úrazové pojištění

Úrazy se nevyhýbají nikomu, každého z nás provází riziko úrazu v každém ročním období a na každém kroku, při sportu, při cestě do práce, do školy, při dopravních nehodách, na dovolené nebo doma v době volna.

Číst dál: ...

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění patří mezi osvědčené konzervativní nástroje, jak si spořit na důchod.

Číst dál: ...

Stavební spoření se státním příspěvkem

Stavební spoření se státním příspěvkem patří k velmi bezpečným a výhodným formám spoření.

Číst dál: ...

Zdravotní pojištění cizinců

Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt.

Číst dál: ...