Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události či vandalismu.

V případě nehody představuje především krytí škod na vozidle při vlastním zavinění. Širokou škálou dodatkových pojištění můžete pojistnou ochranu rozšířit i o pojištění čelního skla, zavazadel, úrazového pojištění řidiče i přepravovaných osob, pojištění právní ochrany, nestandardní výbavy vozidla, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla a pojištění.