Pojištění nemovitostí

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu nejen při škodách vzniklých působením živlů  (např. povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch, úder blesku, náhlý sesuv hornin a zemin, atd.), ale i při dalších rizicích jako je poškození stavby vloupání nebo vandalismem.

Pojištění lze sjednat pro různé typy nemovitostí jako jsou rodinné domy a byty v osobní vlastnictví nebo spoluvlastnictví, rekreační chaty a chalupy, garáže, opěrné zídky, ploty, bazény, pergoly, FVE, zahradní architektura, jiné okolní stavby, stavební materiál a součásti.