Pojištění odpovědnosti (v běžném občanském životě)

V pojištění odpovědnosti občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z běžných a obvyklých činností v občanském životě.

Pojištění kryje škody způsobené třetí osobě neúmyslně, vzniklé v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při cyklistice, rekreačním sportu, jízdou na koni nebo škody způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat. Pojištění může krýt rovněž odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Pojišťovna za Vás uhradí škody způsobené třetím osobám, za něž nesete odpovědnost – např. požár rozšířený na sousední majetek, škoda způsobená pádem uvolněné střešní krytiny, pád stromu na sousedovu nemovitost apod.