Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo též obecně používaný termín povinné ručení je zákonem stanovená pojistná ochrana pro případy, kdy je způsobena škoda Vaším motorovým vozidlem někomu jinému.

Zákonné pojištění vozidel musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. Při nedodržení povinnosti uzavřít povinné ručení hrozí ze zákona sankce vyplývající z novely zákona č.168/1999, která 1. června 2008 nabyla účinnosti. Uzavřením smlouvy povinného ručení můžete u některých pojišťoven získat zdarma další bonusy jako je např. živelní pojištění, střet se zvířetem, úrazové pojištění pro řidiče, pojištění přípojného vozíku, rozšířená asistence i pro případě poruchy vozidla apod.