Pojištění ztráty bodů pro řidiče

Pojištění ztráty řidičského průkazu kryje situace, kdy řidič o řidičský průkaz přijde po postupném udělení 12 bodů, přičemž 6 bodů musí být uděleno v průběhu pojištění.

Toto pojištění se nevztahuje na případy, kdy řidič přijde o řidičský průkaz ihned po spáchání závažného přestupku, například na přestupky spáchané pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile. V praxi to tedy probíhá tak, že ve chvíli, kdy vám je doručeno oznámení o přestupku, protože vy o něm ani nemusíte vědět, musíte bez prodlení navázat kontakt s pojišťovnou. Její pracovník zjistí, zdali se na vás pojištění vztahuje a pojišťovna vám přestupek zaplatí.

Nikdo by to asi nikomu nepřál, ale stát se to může. Přijdete o řidičský průkaz – i to můžete mít pojištěné. U pojištění ztráty řidičského průkazu je plnění ve formě denního odškodného, které pokrývá případný pokles mzdy či příjmů, úhradu smluvního řidiče, náklady na prověření odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, náklady na veřejnou dopravu, náklady na ubytování mimo trvalé bydliště nebo jiné finanční ztráty. To vše však jen do výše pojistného limitu.