Přerušení provozu

Pojištění se vztahuje na následné škody způsobené přerušením provozu v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části.


Pojištění kryje ušlý zisk z realizace vyrobených výrobků, prodaného zboží a z poskytovaných služeb, kterého by pojištěný dosáhl v případě nepřerušeného provozu během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo, stálé náklady pojištěného (leasing, nájem, zálohy na energie, výplaty,...), které musí pojištěný během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné, po obnovení zařízení, co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu a případně vícenáklady. Nutnou podmínkou pro sjednání tohoto pojištění je uzavření živelního pojištění.