Zemědělské pojištění

Tímto pojištěním se můžete chránit proti ztrátě na výnosech u plodin při škodách způsobených klimatickými riziky jako jsou krupobití, vymrznutí, vichřice a povodně. Také Vás toto pojištění ochrání od výskytu nových rizik, zejména spojených s výskytem nových onemocnění nebo nákaz ohrožujících chovy hospodářských zvířat.

Součástí tohoto pojištění může být také pojištění majetku proti živelním pohromám. Druhy zemědělského pojištění:

  • pojištění plodin
  • pojištění hospodářských zvířat
  • pojištění koní
  • pojištění lesů
  • pojištění farem
  • pojištění strojů