LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Při spol. Broker Team a.s. působí od roku 2010 specializované oddělení likvidace škod. Jedná se o zkušený a specializovaný tým odborníků, který zajišťuje komplexní služby při řešení všech druhů pojistných událostí v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.

Úspěšnost pojišťovacího makléře poznáte zejména tehdy, nastane-li pojistná událost na vašem majetku.

V Broker Team a.s. si tuto skutečnost uvědomujeme a snažíme se konat tak, aby pojistná událost byla řešena rychle, důkladně a s co nejmenší administrativní náročností.

Profesionální a odborný servis pro soukromé osoby a firmy:

 • řešíme celý proces od nahlášení pojistné události
 • koordinujeme činnost vaší, znalce, pojišťovny, advokátní kanceláře
 • aktivně přebíráme veškerá jednání s pojišťovnou
 • zajišťujeme kompletní poradenské služby při likvidaci škod
 • škodnou událost a újmu řešíme ve vašem zájmu až k výplatě pojistného plnění v nejkratší možné době
 • rychle hlásíme nové škodní události
 • detailně sledujeme průběh řešené škody
 • zcela jednoduše zasíláme podklady k jednotlivým škodám
 • zajišťujeme technické prohlídky vzniklých škod (smluvní pojišťovny)

Výhody pro firmy:

 • zajistíme plnění v maximálně možné výši
 • individuální, osobní (empatický) přístup
 • analyzujeme příčiny škod s cílem optimalizovat pojistný program
 • pravidelně vyhodnocujeme škodní průběh
 • provádíme metodiku a školení v oblasti řešení škod

Přehled poboček: